fbpx

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Kamienica, która mieści się przy ul. Piłsudskiego 19 w Krośnie, została wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku. Wybudowano ją z czerwonej cegły, w stylu wiedeńskiej secesji. Już z zewnątrz przyciąga wzrok dzięki ozdobnym kształtowanym w tynku architektonicznym detalom i tarczy zegara, która jest zamontowana na fasadzie budynku.

Kamienica, która na stałe wpisała się w krajobraz Krosna, została wybudowana dla zegarmistrza – Michała Mięsowicza (1864-1938) – który był jednym z najważniejszych obywateli Wolnego Królewskiego Miasta Krosna. Od 1890 roku mieścił się tutaj zakład zegarmistrzowski, z kolei w latach 1901 – 1938  budynek stanowił siedzibę Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych prowadzonej przez Mięsowicza.

Rzemiosło terenów historycznej Galicji

Chlubne tradycje krośnieńskiego rzemiosła sprawiły, że podjęto starania o przeznaczenie go na obiekt muzealny. Zarząd Cechu wystąpił w 1980 roku z prośbą do Prezydenta Miasta Krosna o przekazanie budynku na Muzeum Rzemiosła. Decyzja o przekazaniu budynku została podjęta pismem z dnia 12.05.1981 roku. Nie ulega wątpliwości, że gdyby nia pasja i praca ludzi związanych z krośnieńskim rzemiosłem, Muzeum Rzemiosła w Krośnie by nie powstało.

Dla zwiedzających muzeum zostało udostępnione 17 marca 1990 roku. Większość muzealiów, które możemy podziwiać po dziś dzień na ekspozycji stałej to dary oraz przekazy rodzin rzemieślników. Muzeum Rzemiosła to samorządowa instytucja kultury o charakterze naukowo-badawczym. Działalność skupia się wokół gromadzenia, zabezpieczania oraz udostępniania dóbr kultury.

Muzeum Rzemiosła – zakres działań

Działanie Muzeum Rzemiosła w Krośnie skupia się także na:

  • organizowaniu wystaw czasowych oraz stałych,
  • organizowaniu i prowadzeniu badań naukowych,
  • prowadzeniu działalności oświatowej,
  • publikowaniu katalogów wystaw, wyników badań własnych, przewodników,
  • prowadzeniu działalności przewodnickiej.

Muzeum współdziała także w upowszechnianiu nauki, sztuki, kultury, razem z muzeami, instytucjami, organizacjami czy stowarzyszeniami o podobnych celach.

Co więcej, od 2004 roku w strukturze muzeum działa dodatkowo Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej (Rynek 5). Skupia się on na gromadzeniu i udzielaniu informacji o bazie noclegowej oraz atrakcjach turystycznych Pogórza i Beskidu Niskiego. Opracowuje także różnorodne materiały informacyjne oraz promocyjne o regionie. Punkt ten odgrywa również kluczową rolę w promocji Krosna na targach krajowych i zagranicznych, a także w promocji regionu i podmiotów turystycznych działających na jego terenie.

W 2006 roku muzeum wzbogaciło się także o Piwnicę PodCieniami (Rynek 5). Jest ona przeznaczona na organizację wystaw czasowych, konferencji i koncertów. Od 2007 muzeum włączono w obręb trasy transgranicznego szlaku rowerowego Beskidzkie Muzea.