fbpx

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Muzeum Podkarpackie znajduje się w Krośnie, przy ul. Józefa Piłsudskiego 16. Bez wątpienia należy do najciekawszych instytucji muzealnych zarówno na Podkarpaciu, jak i w skali całego kraju. Największą atrakcją Muzeum Podkarpackiego jest kolekcja lamp naftowych. Warto dodać, że jest to największy zbiór w Europie. Siedzibą muzeum jest dawny Pałac Biskupi.

Idea powstania muzeum sięga początków ubiegłego wieku. Plany zostały jednak pokrzyżowane przez doświadczenia wojenne  XX w. Dopiero, gdy zakończyła się II wojna światowa, ponownie przystąpiono do realizacji zamiarów. Krośnieński oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego podjął inicjatywę utworzenia muzeum w 1950 roku. Trzy lata później zostało udostępnione pomieszczenie w Pałacu Biskupim. Oficjalną datę powstania muzeum określa się na 22 lipca 1954 r. Od 2000 roku zmieniono nazwę na Muzeum Podkarpackie w Krośnie.

Co można zobaczyć w Muzeum Podkarpackim?

Oczywiście w muzeum można zobaczyć przede wszystkim unikatową kolekcję lamp naftowych. Nie są to jednak jedyne skarby znajdujące się w Pałacu Biskupim. Ekspozycje prezentowane w Muzeum Podkarpackim zaskakują różnorodnością. Możemy obejrzeć zbiory archeologiczne czy największą w Polsce kolekcją współczesnego szkła artystycznego i użytkowego. Muzeum Podkarpackie gromadzi także zabytki dotyczące historii regionu oraz dzieła twórców, którzy są związani z Krosnem. Dodatkowo prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą i naukowo-badawczą.

W strukturze Muzeum Podkarpackiego funkcjonują działy merytoryczne, m.in. Archeologiczny, Historyczny, Artystyczny, Historii Oświetlenia, Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego, Oświatowo-Promocyjny. Dział Archeologiczny jest odpowiedzialny za intensywne prace badawcze i naukowe. To dzięki niemu muzeum pozyskuje cenne zabytki archeologiczne, które pozwalają na bardziej dokładne odtworzenie pradziejów Podkarpacia. Dział Historyczny gromadzi zabytki o charakterze regionalnym. Nie brakuje jednak odniesień ogólnopolskich czy eksponatów, które nawiązują do materialnej kultury Europy. W zbiorach znajdują się np. rozmaite przykłady militariów, numizmaty, dokumenty, zabytki sfragistyczne i falerystyczne.

Dział Artystyczny gromadzi dzieła malarskie, grafiki, rzeźby, przykłady rękodzieła artystycznego twórców związanych z regionem. Prawdziwymi skarbami są płótna uczniów Matejki, czyli Bergmana, Bieszczada, Daniszewskiego. Do najcenniejszych eksponatów należą eksponaty artystów bezimiennych pochodzące ze średniowiecza – rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Równego z końca XIV w. oraz malowane temperą na desce epitafium wotywne Andrzeja Momota herbu Biberstein.

Na uwagę zasługuje także Dział Historii Oświetlenia, który możemy zobaczyć w Muzeum Podkarpackim. Okolice Krosna słyną bowiem z bogatych tradycji naftowych. Najcenniejszym zbiorem jest kolekcja dotycząca historii oświetlenia – głównie lamp naftowych, które były produkowane w latach 1860-1920 w Austrii, Niemczech, na Węgrzech, we Francji, Anglii, USA i w Polsce.

Z kolei dział Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego skupia się wokół powstania i rozwoju tego przemysłu w Krośnie i okolicach. Muzeum Podkarpackie należy do grona nielicznych placówek w kraju, które gromadzą szkło artystyczne, użytkowe i współczesne. Znajdziemy tutaj także narzędzia hutnicze, fotografie czy archiwalia dokumentujące historię Krośnieńskich Hut Szkła.

Czy warto odwiedzić Muzeum Podkarpackie?

Muzeum Podkarpackie w Krośnie bez wątpienia oferuje cenną lekcję historii. Na zwiedzających czeka mnóstwo zbiorów, a także Biblioteka, której księgozbiór liczy ponad 25 000 woluminów i blisko 200 starodruków z XVI-XVIII wieku. Najcenniejszym dziełem jest Graduale Romanum de tempore et sanctis, które zostało wydane w 1651 roku w Krakowie.

Muzeum w Krośnie jest unikalnym miejscem zarówno w skali kraju, jak i Europy. Gromadzi pamiątki przeszłości oraz zabytki naszej kultury. Jeśli planujemy wycieczkę do Polski południowo-wschodniej, koniecznie trzeba odwiedzić Muzeum Podkarpackie!