fbpx

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Misją Muzeum w Żarnowcu jest gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury po wybitnej poetce i pisarce, w tym zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie literatury polskiej, sztuki, historii oraz upowszechnianie wiedzy o Marii Konopnickiej, wartościach literatury, nauki i kultury, a także kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej, jak również utrwalanie znaczenia Muzeum jako Daru Narodowego w  dziedzictwie kulturowym kraju i wśród Polaków za granicą.

Muzeum poleca:

 • unikatowe zbiory i autentyczne wnętrza z czasów życia poetki
 • park zabytkowy i ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną
 • wystawy stałe i czasowe               
 • lekcje muzealne, odczyty, wykłady, prezentacje filmów
 • konkursy, plenery malarskie, warsztaty
 • konferencje i sympozja naukowe
 • spotkania autorskie i promocje książek
 • plenerowe spektakle operowo-operetkowe i teatralne
 • kameralne koncerty i wieczory poetycko-muzyczne
 • specjalistyczny zbiór biblioteczny konsultacje i kwerendy zbiorów do tematów praktyki dla studentów różnych kierunków humanistycznych
 • szeroki asortyment wydawnictw i pamiątek muzealnych oraz współczesnych edycji książkowych utworów Konopnickiej
 • udostępnianie wnętrz na sesje zdjęciowe